Tag:

nhà nước pháp quyền

TTCT- "... Nếu chúng tôi, những người bị cắm cây cột trước mũi, không có lợi gì thì tại sao chúng tôi phải ủng hộ chính sách?"

TTCT - Cử tri kỳ vọng Quốc hội khóa mới tiếp tục phát huy những việc đã làm được của Quốc hội khóa XIII, đồng thời đổi mới hơn nữa, nhất là trong chuyện chất vấn và trả lời chất vấn.