Tag:

para games

TTCT - Para Games, kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á dành cho người khuyết tật luôn đi cặp với SEA Games, đã không diễn ra đúng như thông lệ ở lần tổ chức thứ 11. Thay vì do Việt Nam tổ chức, Para Games 2022 lại diễn ra ở thành phố Surakarta, Indonesia.

TTCT - Indonesia đã đảm bảo để đại hội thể thao người khuyết tật của khu vực vẫn có thể diễn ra bình thường...