Tag:

phê bình ẩm thực

  • 01/04/2024
  • 1006 từ

TTCT - Cách dễ nhất để sỉ nhục một người là chê món quê hương xứ sở của họ.