Tag:

phim điện ảnh

  • 29/08/2023
  • 1964 từ

TTCT - Sau 20 năm kể từ khi cuốn Moneyball tạo ra cơn sốt toàn cầu, thể loại sách thể thao đã gần như biến mất, không phải vì không còn những câu chuyện ra trò...

TTCT - Phim ngắn hiện giờ đã có hẳn một đời sống riêng, không còn là một phiên bản ngắn, thử nghiệm, thực tập, thử tài của phim dài nữa.