Tag:

phim nghệ thuật

  • 10/05/2023
  • 961 từ

TTCT - Việc một gã khổng lồ streaming quyết định từ bỏ mảng kinh doanh liên quan đến đĩa phim vật lý cho ta thấy điều gì về chính thị trường chiếu phim trực tuyến?

TTCT - Liên hoan phim (LHP) Cannes vẫn luôn được xem là “thánh đường” của phim nghệ thuật châu Âu. Nhưng LHP Cannes lần thứ 65, diễn ra từ ngày 16 đến 27-5, có nguy cơ bị “Hollywood hóa”.