Tag:

phụ nữ Việt Nam

  • 20/10/2023
  • 2013 từ

TTCT - Phụ nữ mất chi phí cơ hội ra sao khi phải dành thời gian đáng lẽ có thể trau dồi chuyên môn hoặc làm ra sản phẩm với giá trị cao hơn để rửa bát quét nhà?