Tag:

PISA

TTCT - Để có một cái nhìn từ bên ngoài vào thành quả của một nền giáo dục trong một năm, có thể những nghiên cứu đánh giá đối sánh quốc tế về kết quả giáo dục, chẳng hạn kỳ thi PISA, sẽ cho chúng ta biết thêm nhiều điều, đặc biệt là những gì cần phải thay đổi nhằm đạt được mục tiêu thực sự của giáo dục.

TTCT - Có một trại hè “Gặp gỡ toán học” ở ĐHQG TP.HCM, nơi sinh viên sẽ tìm hiểu những bài toán kiểu như “cho một hòn đá rơi từ trên nóc nhà và một người quan sát, hỏi khi nào người đó nhìn thấy hòn đá rơi nhanh nhất”! TTCT trò chuyện với TS Trần Nam Dũng về câu chuyện học và dạy toán nên như thế nào trong tương lai.