Tag:

quản trị rủi ro

TTCT - “Sài Gòn đang bệnh!”. Chuyện mua được gạo, rau, thịt, cá... trở thành mối quan tâm hằng ngày của những người đang sống và làm việc ở thành phố lớn nhất và có điều kiện kinh tế tốt nhất cả nước. Chuỗi cung ứng đứt gãy. Việc làm gián đoạn. Thu nhập bị mất đi. Tất cả các khó khăn dồn dập đổ về cùng với diễn biến vẫn còn khó lường của dịch bệnh.

TTCT - Ở Việt Nam, các hệ thống bảo hiểm được xây dựng chưa lâu và thật sự chưa hạn chế được rủi ro cho cộng đồng. Khái niệm quản trị rủi ro cho cộng đồng bằng cơ chế kinh tế cũng chưa được chú ý thích đáng.