Tag:

Selfie

TTCT - Một nghiên cứu vừa công bố cho thấy khắp thế giới, 259 người đã thiệt mạng trong giai đoạn 2011-2017 khi đứng trước máy chụp hình trên điện thoại thông minh ở những địa điểm nguy hiểm. “Chết bởi selfie” đang trở thành một nạn dịch kỳ quặc của thời đại số và mạng xã hội.