Tag:

sử kể

TTCT - Một cuộc trò chuyện cũ giữa giáo sư Ngô Vĩnh Long (khoa lịch sử Trường đại học Maine, Hoa Kỳ) và nhà nghiên cứu độc lập Phạm Hoàng Quân nay vẫn có thể là một góc tham khảo đáng chú ý, cho ta thêm một góc nhìn thấu đáo hơn nữa về cách biên soạn và giảng dạy lịch sử trong hệ thống giáo dục.

TTCT - Sinh thời, giáo sư Trần Quốc Vượng đã có lần nhấn mạnh mong mỏi của ông đối với các nhà sử học - những người sẽ chắp bút viết giáo trình Lịch sử Việt Nam và Lịch sử văn hóa Việt Nam - hãy “đổi mới mạnh mẽ và kiên quyết” tư duy sử học để thế hệ trẻ được “phận nhờ”.