Tag:

sự kiện thể thao

TTCT - Đối với nhiều người dân Hi Lạp, Olympic Athens 2004 là niềm tự hào của một quốc gia đã chứng tỏ khả năng đăng cai và tổ chức tốt một sự kiện thể thao hành tinh từ ngày 13 đến 29-8-2004.