BÌNH MINH - VŨ THỦY

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Chuyên đề

TTCT - Những người trẻ, cả ở Việt Nam lẫn trên thế giới, đang cưng thú cưng theo cách rất khác với thế hệ cha anh. Với họ, thú cưng là những người bạn thân xứng đáng được hưởng những dịch vụ tốt nhất cho mọi nhu cầu, từ chuyện ăn uống đến chăm sóc sức khỏe và giải trí. Tất cả làm nên một thị trường phục vụ thú cưng trị giá hàng trăm tỉ USD.