ĐINH TUẤN MINH

Tác giả

Tổng số bài viết : 8 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Chuyên đề

TTCT - Việc Bộ Tài chính đưa ra kế hoạch tăng thuế giá trị gia tăng đặt ra một vấn đề quan trọng về mặt lý luận mà các nhà kinh tế cần phải xem xét khi đưa ra quan điểm ủng hộ hay phản đối chính sách này.

Kinh tế

TTCT - Tăng trưởng GDP quý II vừa được công bố đã dấy lên những câu hỏi. Đặc biệt là gần như ngay sau đó Quỹ Tiền tệ quốc tế hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Kinh tế

TTCT - Trong năm 2015, nền kinh tế Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng và ổn định vĩ mô vượt kỳ vọng. Sự hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu được xã hội hồ hởi đón nhận.