ĐÔNG HÀ (HUẾ)

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Ngành thép đang lao đao vì nhu cầu giảm mạnh trong khi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Nhật ký thành phố

TTCT - Những buổi chiều thường có vài người đàn ông ngồi nói chuyện phiếm bên chiếc bàn con đặt sau vườn. Một bình trà, vài cốc con con. Bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất như rơi vào những chén nước vàng óng ả ấy cả.