DƯƠNG THỊ HOÀNG OANH

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

TTCT - Trong một xã hội toàn cầu như hiện nay, ai cũng công nhận rằng sử dụng tiếng Anh tốt đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giúp xã hội phát triển, hội nhập quốc tế, giúp tiếp cận các chương trình đào tạo tiên tiến, tìm được việc làm có thu nhập cao và ổn định, có phương tiện tự nâng cao trình độ, “hiểu người, hiểu ta” về văn hóa, giáo dục, phong cách sống và làm việc.

Giáo dục

TTCT - Các cảnh báo về hình thức xử lý “đạo văn” (plagiarism) luôn chiếm một phần quan trọng và cố định trong các đề cương giảng dạy khi bắt đầu bất cứ một khóa học nào ở các nước có nền giáo dục tiên tiến, đặc biệt là ở đại học và sau đại học.