HÀ HƯƠNG THỰC HIỆN

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tiêu điểm
  • TTCT
  • 24/02/2013
  • 5015 từ

TTCT - “Tôi thất vọng” - PGS.TS Nguyễn Văn Huy (ủy viên Hội đồng di sản quốc gia) - nói với TTCT sau khi đọc đề án quy hoạch tổng thể lễ hội toàn quốc giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 (đang được Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch lấy ý kiến góp ý).

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Là tiến sĩ vật lý lại cặm cụi dịch sách về điêu khắc, Phạm Long vẫn là “kẻ ngoại đạo” với mỹ thuật - theo cách nói của anh. Cho nên không ngạc nhiên nếu có người bảo Phạm Long “điên rồ” khi dám dịch một cuốn sách vào loại “khủng” của ngành điêu khắc thế giới: Sculpture today (tạm dịch: Điêu khắc đương đại).