HỒNG VÂN THỰC HIỆN

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, tính đến đầu tháng 12-2022, tức hơn 9 tháng sau khi Nga tấn công Ukraine, đã có hơn 7,8 triệu người từ Ukraine tị nạn ở châu Âu. Trong số này có nhiều người gốc Việt cũng như người Việt Nam làm ăn, sinh sống ở Ukraine

Môi trường

TTCT - Trong một cuộc trao đổi trực tuyến ngày 7-5, các chuyên gia - tác giả chính của một nghiên cứu mới (công bố ngày 10-4) về Giám sát lượng nước tự nhiên chảy từ thượng nguồn lưu vực sông Mekong trong điều kiện tự nhiên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch và hợp tác về nguồn nước trong khu vực.