HUYỀN MINH

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Còn nhớ những năm đó, cái cảm giác nhà có khạp món chua tập tàng mới an tâm sao đâu, nhất là khi nhà không có tiền đi chợ.

Nhật ký thành phố

TTCT - Đã cuối thu, sớm mai trời hơi se lạnh và hãy còn mờ tối nhưng giữ lệ, cứ khoảng 6g là ông bà rời nhà để đi bộ. Như rất nhiều người ở thành phố này, họ vẫn giữ được thói quen tập thể dục vào buổi sáng khi vừa thức dậy. Có thể là ra biển để bơi, chạy chậm dọc các con phố hoặc lòng vòng quanh bờ hồ.