KTS NGUYỄN NGỌC DŨNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Kinh tế

TTCT - Từ lúc có chủ trương đến khi bắt đầu thi công đường Nguyễn Tri Phương mất đến tám năm, thời gian dài đủ để Thâm Quyến hình thành đô thị mới và bằng nửa thời gian để Singapore trở thành một nước công nghiệp mới. Một nghịch lý nhức nhối buộc ta phải nhìn lại.

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2025 (đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), TP.HCM sẽ được phát triển hài hòa, đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo chỉnh trang đô thị, giữa phát triển không gian đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường, đồng thời tạo sức hấp dẫn đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCN - Đó là một thành phố vệ tinh lớn nhất ở Nhật vừa được phát triển, cách Tokyo 30km về phía tây, diện tích 3.016ha, dân số dự kiến là 310.000 người, bao gồm các phần đất của khu đô thị Inagi, Tama, Hachiousi và Machida.