LÊ MINH HÀ

Tác giả

Tổng số bài viết : 6 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Văn hóa

TTCT - Không thành phong trào gì cả, nhưng có một thời Hà Nội dặt dìu những bước nhảy chui.

Tạp bút

TTCT - ​Ngày thiếu đói, chỉ cần ngửi chút hương mãnh liệt tỏa từ bếp nhà hàng xóm, lòng ai cũng nôn nao.

Tạp bút

TTCT - Đang ăn khoai lila, khoai màu tím, khoai lang, thằng con lại nhắc mẹ mua món ngô cầm. Bố ngẩn. Mẹ ngẩn. Mãi mới hiểu ngô cầm của con là bắp ngô có râu, ngô đường, đầy ở đất này.

Tạp bút

TTCT - Chẳng phải vì tuổi héo mà sợ rét. Mùa đông này rét thật. Đêm nhiệt độ xuống âm 13, trăng nửa vành lạnh buốt, sáng rợn, chòng chọc nhòm người, làm người đâm nhớ. Quê nhà tháng giêng rồi đây, xuân.

TTCT - Sau ba năm biệt tích, Love Parade lại trở lại. Nước Đức chưa kịp hạ nhiệt vì Cúp bóng đá thế giới lại hừng hực với liên hoan nhạc techno: 230 DJ tăm tiếng nhất từ 17 nước tới Berlin để làm tất cả sôi lên theo vì âm nhạc và tình yêu dưới chân đài Chiến thắng.