NGUYỄN HOÀNG MỸ PHƯƠNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Kinh tế

TTCT - Trên đường đi làm về, gặp những điểm bán dưa hấu, hành tím, tôi rất muốn mua ủng hộ. Nhưng với rất nhiều điểm bán nông sản trên đường, tôi phải chọn nơi nào để đồng tiền của mình đến đúng địa chỉ? Tôi phải dựa vào thông tin có sẵn và dễ tiếp cận nào?

Bạn đọc

TTCT - Vấn đề nghiêm trọng nhất trong ngành cà phê Việt Nam hiện nay là gì? Nếu như chỉ được phép chọn một vấn đề thì dường như không phải là giá cà phê đỏng đảnh đang tăng giảm thất thường mà đó chính là khủng hoảng niềm tin.