NGUYÊN LÂM

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tiêu điểm

TTCT - Người dân cả nước đang chờ đợi “đội hình đẹp” của Quốc hội cùng các tân đại biểu sớm có những hành động cụ thể để hiện thực hóa những lời hứa của họ. Bởi một nhiệm kỳ mới đã thật sự bắt đầu trong một bối cảnh đầy thách thức...