PGS.TS PHẠM LAN HƯƠNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Không phải ai cũng theo nổi làn sóng du học tự túc - hay gọi nôm na là “mua giáo dục đại học ở nước ngoài” (Phạm Phụ, 2007), nên “du học tại chỗ” với “chi phí nội, chất lượng ngoại” theo cách nói của các công ty tư vấn đang hấp dẫn hàng ngàn sinh viên VN. Liên kết đại học quốc tế đã bùng nổ gần khắp các trường đại học VN.

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Thủ tục tuyển sinh đại học (ĐH) đóng vai trò quan trọng trong việc xác định quyền lợi và khả năng học tập của sinh viên (SV) tương lai, đồng thời cũng ảnh hưởng việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường ĐH. Từ mấy năm nay, ở nước ta đã thay đổi nhiều phương án tuyển sinh ĐH nhằm tìm ra một phương án tốt nhất cho nền giáo dục ĐH VN. Chúng tôi giới thiệu ở đây một số cách tuyển sinh ĐH của nhiều nước trên thế giới dựa theo những nghiên cứu, thống kê về tuyển sinh ĐH của Ngân hàng Thế giới (WB) thời gian gần đây do TS Robin Helms chủ trì.

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Dự thảo chiến lược được xây dựng kịp thời, công khai cho mọi người góp ý chứng tỏ công tác GD đã được dân chủ hóa và ngày càng có nhiều chuyển biến tốt hơn. Dù chính danh hay không, đây vẫn là một phần của nội dung cải cách giáo dục mà người dân VN đang mong mỏi.