TIẾN SĨ GIÁO DỤC THỤY ANH

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Giáo dục

TTCT - Ngày cuối năm, căn phòng bé nhỏ của CLB Đọc sách cùng con ngập trong hương quế. Các bạn nhỏ làm bánh. Các cô giáo pha trà cam quế và kết cây thông, trang trí bằng những món đồ bé nhỏ do các thành viên trong CLB tự tay làm.

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Một trong những điều được học ở trường sư phạm trong giờ tâm lý giáo dục mà tôi vẫn còn nhớ là: “Những quy luật của sự phát triển tâm lý ở một đứa trẻ luôn là độc đáo, cá biệt, không lặp lại ở đứa trẻ khác”. Một nhà văn Nga cũng đã nói: “Không có sự giống nhau hoàn toàn giữa hai con người, và ngay cả giữa hai bụi tầm xuân”...