TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN DANH LAM

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Truyện ngắn

TTCT - Bà cô sống độc thân qua đời gần tháng nay, để lại căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Ba mẹ giao anh trông coi tạm một thời gian, trước khi các cô chú từ nước ngoài về thống nhất việc bán nó.

TTCT - Sương mù dày đặc. Anh tông mạnh cửa xe, quên mất khóa chưa mở. Phải đến mấy lần lẩy bẩy anh mới chúi xuống nền đường ẩm ướt. Đèn pha xe khiến anh chói mắt.

Truyện ngắn

TTCN - 1.Sông chảy đến đấy thì đổi dòng. Nhưng con nước còn chưa ngủ hẳn, mấy trăm năm vẫn một sắc trôi lờ đờ. Nơi hai đầu hồ, bây giờ người ta gọi sông như thế, còn sót lại hai con lạch nhỏ. Bên chảy vào, bên chảy ra. Khoảng đất là đầm lầy trước kia đã thành bãi bồi.