TRUYỆN NGẮN CỦA NHỤY NGUYÊN

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Chùa làng. Ngôi chùa nguyên bản rêu phong, nhỏ, khuôn viên rộng ngút. Mai đã nhiều lần theo mẹ lên chơi. Hồi học phổ thông, ngày Phật đản chùa dọn cơm chay, Mai cùng lũ bạn kéo nhau lên chùa ăn và... quậy. Mai vẫn nhớ khuôn mặt của mấy thầy, giờ họ còn liệu Mai có nhận ra.

Văn hóa

TTCT - Miếu âm hồn trong truyện này không phải là Đàn Âm hồn ở Huế do nhà Nguyễn lập sau ngày thất thủ kinh đô (1885) khoảng chục năm, mà là một ngôi miếu cũng được dựng để thờ chiến sĩ trận vong ngày 23-5 âm lịch ở một địa điểm khác.