TS HỒ THIỆU HÙNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Câu chuyện cuộc sống

TTCT - Vào ngày khai giảng, một số trường có sáng kiến tổ chức cho học sinh viết về mơ ước của riêng mình (không được ai gợi ý) trong một câu ngắn gọn - em nào chưa biết viết thì nói để cô giáo viết giùm - vào một ngôi sao giấy, xâu lại buộc vào bong bóng thả cho bay lên trời.

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Alwin Toffler, nhà tương lai học nổi tiếng, đã nhận định: “Trong thế kỷ 21, người thất học không phải là người không biết đọc biết viết, mà là người không biết cách học, thôi học rồi học lại”.