TUYÊN TRẦN

Tác giả

Tổng số bài viết : 2 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tạp bút

TTCT - Người ta không phải lúc nào cũng nhìn thấy niềm yêu thương đong đầy trong mắt người khác, không phải khi nào cũng nhìn ra niềm vui giản đơn như đứa trẻ giữa bầy dê, ngọn cỏ trước mắt.

Nhật ký thành phố

TTCT - Những năm sau khi ông mất và tôi đã có thể đọc viết sõi, nhận thư cô tôi gửi về, tôi thường bóc ra đọc cho bà và cả nhà nghe. Sau dòng địa chỉ ngày tháng năm bên phải, câu đầu tiên sẽ là “Mẹ tôn kính!”.