Tag:

An ninh biển

TTCT - Tuần này thủy thủ đoàn tuần duyên hạm USS Fort Worth chuẩn bị thay quân theo quy trình làm việc bốn tháng một lần trong chuyến công tác thuộc loại xa nhất, và nếu không có gì thay đổi thì sẽ là lâu nhất trong lịch sử hải quân Mỹ.

TTCT - 18 năm trước, khi Việt Nam vừa gia nhập ASEAN, thông cáo chung của hội nghị các bộ trưởng chỉ gồm 36 điều. Năm nay, thông cáo chung gồm đến 98 điều.