Tag:

Bắc Hàn

Cuộc gặp Donald Trump - Kim Jong Un lần thứ nhì đã kết thúc không như kỳ vọng của một số bên trong cuộc lẫn ngoài cuộc. Đằng sau những “đổ thừa” qua lại vẫn còn nguyên những vấn đề cũ mà trên thực tế không thể giải quyết được nếu không có sự tham gia của nhiều bên liên quan, từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga đến Nhật Bản, Liên Hiệp Quốc…

TTCT - Chúng tôi đến thành phố sách Paju chỉ như một sự tình cờ. Trong chương trình hội thảo “Những xu thế mới trong thể loại phi hư cấu” của ngành xuất bản do Hội Xuất bản Hàn Quốc (KOPUS) tổ chức cuối tháng 9-2016 có mục ghi ngắn gọn: Thăm Trường biên tập Paju ở thành phố sách Paju trong hai tiếng rưỡi (không tính thời gian đi xe buýt khoảng 1 giờ).