Tag:

Bảo hiểm nhân thọ

Không ít người tiêu dùng hào hứng với sự tiện ích của bảo hiểm sức khỏe (BHSK) nhưng cũng nhiều người “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì thiếu thông tin hoặc thiếu hiểu biết. Thủ tục thanh toán bảo hiểm xem ra vẫn nhiêu khê và những rủi ro pháp lý vẫn tiềm ẩn do thông tin ban đầu không rõ ràng.

Bà Đỗ Thị Huyền, phòng sức khỏe và tai nạn cá nhân Công ty bảo hiểm Bảo Minh, cho biết thông thường nhân viên công ty bảo hiểm khi bán bảo hiểm sẽ truyền đạt các quyền lợi và quy định cho nhân viên phụ trách của doanh nghiệp, người này truyền đạt lại cho các nhân viên hưởng thụ và những nhân viên này truyền đạt lại cho người thân. Qua nhiều tầng nấc, thông tin bị sai lệch. 

Doanh thu các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến con người trên toàn thị trường hiện ước khoảng 4.500-5.000 tỉ đồng/năm, riêng doanh thu từ các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe (BHSK) chiếm ít nhất 2.000 tỉ đồng, tăng trưởng hằng năm từ 10-15%.