Tag:

Bộ quy tắc ứng xử

TTCT - Nhiều nước ở Đông Nam Á đã bày tỏ mong muốn sớm có một Bộ Quy tắc ứng xử (COC) duy nhất và thống nhất cho khu vực Biển Đông, nhưng những bước tiến tới nay là khá chậm chạp so với nguy cơ căng thẳng ngày một leo thang.

  • 26/10/2016
  • 902 từ

LTS: Trong diễn đàn kỳ trước, Câu chuyện cuộc sống đặt ra vấn đề cần một bộ quy tắc ứng xử cho nghề giáo để làm “hàng rào” cho mối quan hệ thầy - trò. TTCT nhận được nhiều phản hồi của “người trong cuộc”. Sau đây là những ý kiến tiêu biểu, xin trích giới thiệu...