Tag:

Cam kết

TTCT - 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của ông Obama, trong bối cảnh ngân sách bị cắt giảm, êkip mới phò tá ông đã lần hồi cho thấy giải quyết bài toán châu Á - Thái Bình Dương như thế nào trước tình hình mới là sự thay đổi lãnh đạo và chính sách ở Bắc Kinh.

TTCT - Suốt hơn một thập niên qua, những nguồn lực ngân sách, đất đai... rất lớn đã được đổ vào hai khu công nghệ cao quốc gia tại TP.HCM và Hà Nội trong hi vọng tạo dựng nền tảng, thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và tạo ra công nghệ cao cho đất nước, góp phần quan trọng nâng cao năng lực nghiên cứu nội sinh của VN.