Tag:

Chặt cây

Trong chúng ta, ai cũng có lần phải có thái độ và hành vi cụ thể với một vấn đề môi trường cộng đồng nào đó. Có thể là nguồn nước sinh hoạt gia đình, bầu không khí hít thở hằng ngày hay những hàng cây che nắng dọc phố phường.