Tag:

Cửa Việt

TTCT - Không chỉ bị bom mìn ẩn sâu đe dọa (xem TTCT số ra ngày 28-4-2013), Quảng Trị vẫn bị kẹt trong những thương khó của đất và người, khiến những cơ hội cũ và mới để vùng đất này bứt khỏi số phận ngặt nghèo vẫn trĩu nặng trong từng chữ “nếu”...