Tag:

Đánh giá tác động môi trường

TTCT - Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, trong đó quy định doanh nghiệp có trách nhiệm công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt lên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp đó. Đây là bước thụt lùi so với quy định hiện hành.

TTCT - Từ những vụ “lùm xùm” về môi trường trong thời gian qua, cần nhìn lại công tác giám sát, đánh giá tác động môi trường (ĐTM)khi triển khai các dự án ra sao để có giải pháp phù hợp?