Tag:

Đạo văn

TTCT - Các cảnh báo về hình thức xử lý “đạo văn” (plagiarism) luôn chiếm một phần quan trọng và cố định trong các đề cương giảng dạy khi bắt đầu bất cứ một khóa học nào ở các nước có nền giáo dục tiên tiến, đặc biệt là ở đại học và sau đại học.

TTCT - Vụ ban nhạc Ngũ Cung đạo nhạc (báo Tuổi Trẻ, 18-3-2010) chưa lắng thì thêm chuyện nực cười “mượn thơ dự thi” ở Kiên Giang (báo Tiền Phong, 7-4-2010), ngay cả hình chụp studio, bìa đĩa nhạc cũng được người ta đua nhau “đạo” (Tuổi Trẻ, 14-4-2010)... TTCT trò chuyện với tiến sĩ Ngô Tự Lập từng quan tâm nghiên cứu và viết về “Nguồn gốc văn hóa của đạo văn”...