Tag:

Dạy tích hợp

TTCT- Dạy học tích hợp trong nội hàm một môn học, dạy tích hợp kiến thức liên môn trong các chủ đề giáo dục cụ thể, vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn là định hướng được Bộ GD-ĐT đẩy mạnh trong năm học này nhằm tiệm cận chương trình sách giáo khoa phổ thông mới đang được xây dựng. Nhưng ai đã sẵn sàng cho điều này, ngoài Bộ GD-ĐT?