Tag:

Điện ảnh thế giới

TTCT - Những bộ phim phản ánh thời cuộc, đặt ra những vấn đề nóng bỏng về chính trị, sắc tộc dưới thời đại Trump hay là những hồi ức riêng tư nhưng có giá trị phổ quát… vẫn là những tác phẩm điện ảnh nổi bật nhất của điện ảnh thế giới năm 2018.