Tag:

Dự án

TTCT - Cục Thống kê TP.HCM vừa thực hiện một cuộc điều tra xã hội về cuộc sống của người dân tái định cư sau khi bị thu hồi đất cho các dự án bất động sản hay phát triển kinh tế - xã hội khác.

TTCT - Những phát hiện ban đầu về các dấu hiệu sai phạm trong dự án “Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam” tại Háng Đồng (Bắc Yên, Sơn La) không phải là tin vui cho cả giới tài trợ lẫn những người thụ hưởng viện trợ phát triển chính thức ODA trong năm đánh dấu 20 năm ODA ở Việt Nam 1993-2013.

TTCT - Hạnh phúc là gì, cứ coi hạnh phúc như nhạc jazz, bởi nếu phải định nghĩa nó thì chẳng bao giờ bạn biết được về nó. Nhưng hạnh phúc là nỗi khắc khoải trước nhất - trên cả tiền bạc - từ nơi sâu thẳm ở mỗi con người.