Tag:

GS Ngô Bảo Châu

TTCT - Câu hỏi “thi thế nào” góp phần quan trọng trả lời cho câu “học thế nào”. Ít nhất thì điều này cũng đúng ở Việt Nam.

TTCT - Nhà xuất bản (NXB) Trẻ vừa công bố tủ sách “Cánh cửa mở rộng” hôm 25-8. Đây là dự án hợp tác giữa NXB cùng GS Ngô Bảo Châu và nhà văn Phan Việt nhằm giới thiệu những đầu sách giá trị của trong nước và thế giới, với nội dung khơi gợi niềm đam mê khoa học... cho bạn trẻ Việt Nam. TTCT trò chuyện cùng những người đang bắt tay thực hiện tủ sách này.