Tag:

Hoài niệm

TTCT - Đại dịch COVID-19 và các quy định giãn cách khiến nhiều người bỗng nhớ những bực dọc nhỏ bé vẫn thường gặp trong ngày cũ: tạp âm nơi văn phòng làm việc, không gian tù túng và những phần ăn nhạt nhẽo trên máy bay, cả những lúc “sống chậm” trong dòng xe kẹt cứng giờ cao điểm…