Tag:

Mơ làm người nổi tiếng

TTCT - Dù thích hay không thích nổi tiếng, mục đích sau cùng của một cá nhân trong xã hội vẫn là sự thừa nhận của cộng đồng về những giá trị tốt đẹp mà mình đã đóng góp.

TTCT - (Xem TTCT từ số ra ngày 2-10)Xã hội loài người chưa bao giờ được tổ chức cho một cá nhân riêng rẽ, dù cá nhân đó rất đặc biệt hoặc có nhu cầu được ở một mình.

TTCT - Năm 2001, bộ phim trinh thám mang tựa đề 15 phút được trình chiếu cho công chúng Mỹ. Bộ phim kể về cuộc truy lùng hai tên tội phạm chuyên giết người rồi quay phim lại hiện trường tội ác. Sau đó chúng bán những cuộn băng này để được tiền thưởng và được nổi tiếng. Tựa đề phim dựa trên câu nói của hoạ sĩ Andy Warhol: “Trong tương lai, mỗi chúng ta sẽ được nổi tiếng trong khoảng 15 phút”.