Tag:

Mỹ học

TTCT - Cái đẹp đích thực làm hài lòng đôi mắt và tâm trí, nhưng liệu nó có thể giúp chúng ta trở thành người tốt hơn và qua đó xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn? Bài viết của triết gia John Armstrong, Đại học Melbourne, cho trang Aeon.

TTCT - Thỉnh thoảng, những tranh luận công khai về cái đẹp lại bùng lên như một minh chứng cho sự năng động trong tư duy và sự phong phú trong cảm nhận của cộng đồng xã hội.