Tag:

Mỹ Sơn

TTCT - Trong vòng 20 năm kể từ khi được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, từ một phế tích, thánh địa Mỹ Sơn “sống dậy” và mỗi năm kéo về 420.000 lượt khách, doanh thu 60 tỉ đồng. Nhưng những giá trị gia tăng của di sản tạo ra cho cộng đồng vẫn rất ít ỏi.

TTCT - Sau hơn 10 năm làm việc, các chuyên gia trong và ngoài nước cùng những người thợ địa phương đã hoàn tất trùng tu nhóm tháp G - một trong những nhóm đền tháp Chăm quan trọng nhất tại khu di sản thế giới Mỹ Sơn. Trước ngày khai trương khu tháp G sau trùng tu vào 22-6-2013, tiến sĩ (TS) Mauro Cucarzi - trưởng ban kỹ thuật dự án, TS khảo cổ học Patrizia Zolese - trưởng bộ phận khảo cổ, và kiến trúc sư (KTS) bảo tồn cao cấp Mara Landoni - trưởng bộ phận hiện trường - trò chuyện với TTCT.