Tag:

Phim nghệ thuật

TTCT - Liên hoan phim (LHP) Cannes vẫn luôn được xem là “thánh đường” của phim nghệ thuật châu Âu. Nhưng LHP Cannes lần thứ 65, diễn ra từ ngày 16 đến 27-5, có nguy cơ bị “Hollywood hóa”.