Tag:

Phố ngủ gục

TTCT - Đối với nhiều người, thói quen điểm tin cuối ngày trước khi ngủ đã trở thành những vòng lặp vô tận của động tác lướt màn hình điện thoại thông minh qua những tít báo và thông tin ngồn ngộn không có điểm dừng trên mạng xã hội. Đại dịch COVID-19 chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề, khi dòng chảy thông tin không hồi kết đó đa phần là tin xấu, mang lại năng lượng tiêu cực mà có khi ta không hay biết.

TTCT - Tôi có người bạn ở con hẻm thành phố Tuy Hòa, anh là kỹ sư vi sinh của trung tâm y học dự phòng tỉnh. Anh nói công chức thành phố mỗi tuần nghỉ đến hai ngày, đi chơi xa thì không đủ tiền, còn ở nhà quanh quẩn không biết làm gì cho hết thì giờ.