Tag:

Romania

TTCT - Adrian chỉ tay tới một cây cột giữa quảng trường đẹp, lớn nhất của Bucharest và nói với tôi: “Cây cột có tên “Kim tự tháp chiến thắng”. Nó được dựng lên sau cuộc cách mạng tháng 12-1989”. Người từng học ngành quan hệ quốc tế trong một trường đại học ở thủ đô của Romania khẳng định rằng bây giờ, đấy là một trong những nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất ở đây.