Tag:

Shakespeare

TTCT - Các tác phẩm văn chương từ cổ xưa nhất như trường ca Iliad đến kịch Shakespeare hóa ra lại là “tài liệu tham khảo” về khả năng điều hành các cuộc họp cho các nhà lãnh đạo thời hiện đại - những người luôn khiến cấp dưới kêu trời và vật vã trong những buổi họp diễn ra thường xuyên, luôn kéo dài mà chẳng bao giờ hiệu quả.

TTCT - ​Có những tín đồ của Goethe, của Edda, của khúc ca cuối trong sử thi Nibelung, còn Shakespeare là số phận của tôi. Đến giờ vẫn thế, mặc dù theo một cách không ai có thể thấy trước, trừ một người vừa qua đời ở Pretoria, Daniel Thorpe. Còn một người khác nữa mà tôi chưa thấy mặt.