Tag:

ThSBS NGUYỄN THÀNH TÂM

TTCT - Với thời gian khám bệnh ngắn ngủi, thầy thuốc thậm chí không đủ để tư vấn về điều trị và dinh dưỡng, nên chủ đề tự theo dõi đường huyết tại nhà rất thường bị bỏ sót.